DAMING PHARMACEUTICAL EQUIPMENT CO., LTD

Sut i ddewis sychwr chwistrellu allgyrchol yn gywir?

Unrhyw un sydd wedi defnyddio offer hwn, rhaid gwybod y gall sychwr chwistrellu allgyrchol yn chwarae rhan pwerus yn y gwaith, y gyfradd sychu yn gyflym iawn, a gall hefyd yn gwarantu ansawdd y cynnyrch, a ddefnyddir fel arfer yn y gwres sy'n sensitif i driniaeth sychu cyffuriau. Yn ogystal, gall y sychwr chwistrellu hefyd yn cael ei ddefnyddio i baratoi microgapsiwlau, ac yn gallu cyflawni effaith triniaeth dda. Felly sut rydym yn dewis?

Yn gyntaf oll, wrth wneud dewisiadau, zui bob amser yn cymharu nifer o wahanol fathau o ddyfeisiau. Mae'n bwysig cadw mewn cof y dylech ddewis dyfeisiau hynny sy'n diwallu eich anghenion, sy'n fwy cain o ran strwythur ac angen llai o le ar gyfer yr un swyddogaeth.

Yr ail broblem, er ein bod yn siopa am sychwyr chwistrellu, yw bod zui yn edrych yn well ar gyfer dyfeisiau sy'n fwy awtomataidd ac yn haws i'w rheoli. Yn y modd hwn, bydd yn fwy cyfleus ac yn syml i'w gweithredu, a all leihau nifer y gweithredwyr ac arbed costau.

Yn drydydd, dylem ddewis yr offer gyda pherfformiad dibynadwy a sefydlog, llai o defnydd o ynni ac effeithlonrwydd uwch, fel y gallwn helpu i well ein orffen y gwaith.

Yn bedwerydd, dylai defnyddwyr yn gyntaf egluro eu gofynion gwirioneddol, yn ogystal â'r deunyddiau penodol ac eiddo materol, ac yn sicrhau bod maint y nozzle yr offer a ddewiswyd yn cwrdd â'r gofynion. Hynny yw, dylem ddewis y cyfarpar sychwr chwistrellu a all ein helpu i orffen y gwaith yn dda.
Fodd bynnag, hyd yn oed os yr offer priodol yn cael ei ddewis, efallai y bydd rhai problemau yn y cais ei hun. Ar hyn o bryd, mae angen i ni ystyried a oes gan y lleoliad y sychwr chwistrellu unrhyw broblemau, megis a yw'r cyflymder bwydo, gosod tymheredd yn rhesymol, a nodweddion y deunydd ei hun, ac yn y blaen, ac yna ail-addasu ei


amser Swydd: Awst-08-2018

WhatsApp Sgwrs Ar-lein!